BAŞARILI OLMAK İÇİN ALTIN KURALLAR!

1- Asla pes etme. 2- Sınırlarını zorla. Yapabildiğinin en iyisini yap. 3- Kendini motive et. 4- İnancını kaybetme. 5- Rehavete kapılma. Biliyorum deme. Öğrenmenin sınırı yoktur. 6- Tekrar şart! 7- Soru sormaktan çekinme. 8- Eleştirilmekten korkma. 9- Programlı çalışmak (en önemlisi). 10.- Sorumluluklarının farkında ol. 11- Kendini kimseyle kıyaslama. Unutma senden bi tane daha yok.“BAŞARILI OLMAK İÇİN ALTIN KURALLAR!” yazısının devamını oku

EDEBİ TOPLULUKLAR VE ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

TANZİMAT 1. DÖNEM Şinasi Namık Kemal Ziya Paşa Ahmet Mithat Efendi Ahmet Vefik Paşa Şemsettin Sami Ali Suavi Direkör Ali Bey TANZİMAT 2. DÖNEM Recaizade Mahmut Ekrem Abdülhak Şinasi Hisar Sami Paşazade Sezai Muallim Naci Nabizade Nazım SERVET-İ FÜNUN Süleyman Nazif Halit Ziya Uşaklıgil Tevfik Fikret Hüseyin Cahit Yalçın Cenap Şahabettin Mehmet Rauf FECR-İ ATİ“EDEBİ TOPLULUKLAR VE ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ” yazısının devamını oku

EDEBİYATIMIZDA ÖNEMLİ MESNEVİLER

Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip (11.yy) Mesnevi- Mevlana (13.yy) Risaletü’n Nushiyye- Yunus Emre (13.yy) Garipname- Aşık Paşa (14.yy) İskendername- Ahmedi (14.yy) Cemşid ü Hurşid- Ahmedi (14.yy) Harname- Şeyhi (15.yy) Hüsrev ü Şirin- Şeyhi (15.yy) Vesületü’n Necat- Süleyman Çelebi (15.yy) Leyla ile Mecnun- Fuzuli (16.yy) Hayriye- Nabi (17.yy) Hayrabad- Nabi (17.yy) Hüsn ü Aşk- (18.yy)

GEZİ YAZISI

Herhangi bir kimsenin daha çok bir edebiyat sanatçısının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gezip gördüğü yerlerdeki kentleri, toplumları, yaşayışları, adet ve töreleri, gelenek ve görenekleri edebi bir üslup içinde kaleme alarak anlatılmasına gezi yazısı (seyahatname) denir.  Gezi Yazısının Özellikleri: Nesneldir. Gezi yazılarında, gezilip görülen yerin bütün özellikleri ele alınır. Bölge okuyucunun daha iyi anlaması açısından başka“GEZİ YAZISI” yazısının devamını oku

ELEŞTİRİ(TENKİT)

 Bir edebi eserin ya da sanat eserinin iyi ve kötü, başarılı ve zayıf yanlarının belli bir takım bilimsel yöntemlerle incelenip ortaya koyulduğu yazılara eleştiri (tenkit) denir. Eleştirinin Özellikleri: Eleştiri, öznellikten uzak olmalıdır. Eleştiri yapılırken somut verilerden yararlanılmalıdır. Eleştiri, doğrudan esere yönelik olmalıdır. Eserin olumlu ve olumsuz yönleri birlikte ele alınmalıdır. Eleştiri yazılarında dil göndergesel işleviyle kullanılır. Eleştiride“ELEŞTİRİ(TENKİT)” yazısının devamını oku

DENEME

 Yazarın özgürce seçtiği bir konuda duygu, düşünce ve görüşlerini paylaşmak amacıyla kesin hükümlere varmadan samimi bir üslupla yazdığı düz yazı türüne deneme denir. 16. yüzyılda yaşayan Fransız edebiyatçı Montaigne, kaleme aldığı denemelerle bu türün ilk örneğini vermiştir. Edebiyatımızda Ahmet Haşim’in fıkralarının bulunduğu Bize Göre’deki bazı yazıları deneme türünün ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir. Deneme türünün bizdeki ilk ustası Nurullah“DENEME” yazısının devamını oku